Toekomsttuinen en biodiverse paradijsjes

07 oktober 2019 - 19:56

We maken tuinontwerpen die private en bedrijfstuinen omvormen tot toekomsttuinen en biodiverse paradijsjes.  

sym·bi·o·se (de; v)
(uit het 
Griekseσυν: samen, βιοσις: levend)

Of  het samenleven van twee ongelijksoortige organismen die daar beide voordeel bij hebben (bron: Van Daele)

Een gezonde leefomgeving zorgt voor gezonde mensen. 

We moeten als mensen weer in symbiose gaan leven met moeder aarde.  Dit is een absolute voorwaarde voor ons voortbestaan als mens.

We verlieten ooit het spreekwoordelijke paradijs.  Dit leidde tot verschraling en vernieling van de natuur rondom ons.  Hierdoor ontstaat een gevoel van leegte.  Laat ons het paradijs opnieuw bouwen en zo onszelf en de natuur terug gezond maken.

Met thuiswerken en steeds vaker vertoeven in een virtuele omgeving zal de connectie met natuur steeds minder vanzelfsprekend worden maar des te noodzakelijker. 

Gelukkig laat natuur zich herstellen. 

Wij ontwerpen op elke schaal natuur.  Dit kan een kleine stadstuin zijn of een balkon met planten maar evengoed een landschapstuin op het platteland. 

 

Herontdekken van onze na(t)(b)uur

De voorbije decennia is de mens zich achter zijn woning gaan verschuilen en tussen de steeds kleiner wordende percelen staan hoge muren.  Zo geraakt de mens eenzaam.  Wij willen dit isolement doorbreken door ruimte te creëren die ontmoeting stimuleert.

Tussen geschakelde tuinen kunnen de muren worden neergehaald waardoor er meer ‘parken’ ontstaan.  Privacy wordt gewaarborgd in het ontwerp met groenmassieven ter hoogte van  terrassen.

Grenzen maken we graag diffuus,  als het kan met beplante taluds, takkenwallen of stekelige plantensoorten. 

Door het integreren van spelprikkels nodigen we de mensen uit om op ontdekking te gaan.   Door zelf lichte onderhoudstaken uit te voeren connecteren we ons opnieuw met aarde en de elementen. 

De schaal van deze hortus conclusus is héél belangrijk. 

We zoeken samen naar draagvlak en engagement van de buurt om dit te realiseren.

 

Een vrolijke gezonde buurt               

We willen graag de voortuin opwaarderen.  Vaak kan je er de laatste avondzon vangen.  Of een babbel met iemand in de buurt.

We kijken als tuineigenaar naar de buurt maar omgekeerd willen we ook met onze tuin iets bijbrengen aan een mooiere buurt.  

Versteende voortuinen zorgen voor een aanblik van de buurt waarin men zich niet meer herkent.

Fleurige (hoeft niet keurige) tuinen met bomen, struiken en planten zorgen voor een gezonde en diverse vrolijkheid in de buurt waar het leven fijn is. 

 

Toekomsttuinen

Samenwerking is altijd de kracht geweest van de mens.   En alle kleine beetjes helpen.

Privétuinen nemen 8% van de oppervlakte in van onze Vlaamse openbare ruimte.

We willen helpen om met deze tuinen bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering en verdere verschraling.   

Het deel dicht bij de woning ontwerpen we met intensiever beheer.  Zo kan een gemaaide gazon hier nog steeds zijn plaats hebben.  Maar verder in de tuin zien we het liever extensief.

Maai gerust uw wandelpaden naar de achtertuin waar er een gemaaid terras verscholen ligt tussen het opschietend gras en je bloemenweide.

Hemelwater moet terug de bodem in.  Infiltratie en retentie moeten onze eerste reflexen zijn bij het ontwerp van de bestrating.  Ook willen we die graag beperken tot waar we ze echt nodig hebben.   Denk maar aan terrassen met groene voegen.

Laten we van onze platte daken groene oasen maken voor de bestuivers.  Daktuinen zorgen voor biodiversiteit en regelen de omgevingstemperatuur en waterhuishouding.

 

Mijn avonturiers zijn er helemaal klaar voor :)

 

Berre & Nitte